Tips น่ารู้ การเดินสายไฟที่ใช้ภายนอกอาคาร

ในกรณีที่ต้องการเดินสายไฟภายนอกอาคารนั้น สิ่งสำคัญคือ การเลือกใช้สายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยการติดตั้งสายไฟภายนอกอาคารก็มีข้อควรรู้หลายประการเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

การติดตั้งและการเดินสายให้ปลอดภัย

โดยพื้นฐานแล้วการติดตั้งสายไฟนอกอาคาร หากพบว่าการเดินสายมีความซับซ้อน ทาง PEA จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ เพื่อให้การติดตั้งปลอดภัยและไม่เกิดอันตราย และการติดตั้งที่เหมาะสมนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

สายเมนจากมิเตอร์จะต้องได้มาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น
สายเมนต้องเป็นสายอะลูมิเนียม หุ้มด้วยฉนวนสีฟ้า หรือสายทองแดงหุ้มฉนวนก็ได้เช่นกัน
การเลือกใช้ขนาดของสายไฟต้องแปรผันตามแอมป์ของมิเตอร์ไฟฟ้า
การติดตั้งต้องหาปลอกฉนวนไฟฟ้ามาใส่
การเดินสายจะต้องสูงมากกว่า 5 เมตร
หากเดินสายต่ำกว่า 5 เมตร ให้เดินในท่อ
การเดินลอยจะต้องมีฉนวน
สายเมนจากมิเตอร์ และภายในอาคาร จะสามารถต่อกันได้เมื่อผ่านอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เช่น เครื่องตัดไฟฟ้า

การเลือกใช้ท่อร้อยสายไฟ

สำหรับการติดตั้งสายไฟภายนอกอาคารนั้น ต้องเลือกท่อร้อยสายไฟที่เหมาะสมกับงานระบบ เพื่อให้ช่วยป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟได้ เช่น การโดนสัตว์กัดแทะ รวมถึงการป้องกันปัญหาไฟไหม้ เช่น กรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

โดยท่อร้อยสายไฟที่นิยมใช้คือท่อโลหะขนาดกลาง IMC ซึ่งจะเหมาะต่อการใช้ในงานเดินลอยนอกอาคาร การฝังผนัง หรือพื้นคอนกรีต หรือในบางกรณีก็สามารถใช้ท่อโลหะขนาดบาง EMT ได้เช่นกัน เพราะเป็นท่อที่ผ่านการชุบด้วย Hot-Dip Galvanized

สายเมนที่ใช้ในการติดตั้ง

สำหรับการเลือกใช้สายเมนสำหรับติดตั้งสายไฟภายนอกอาคารนั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดให้เลือกใช้สายไฟ THW-A เป็นสายเมนในการติดตั้งนอกอาคารเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ สายไฟนอกอาคาร นั้น สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การเลือกประเภทของสายไฟ แต่จะต้องดูไปถึงการผ่านมาตรฐานการรับรองหรือไม่ เพื่อทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยอย่างถึงที่สุด ส่วนการติดตั้งและการเดินสายไฟภายนอกอาคารที่มีความซับซ้อน หรือแม้แต่สถานที่ที่ต้องการติดตั้งอยู่ห่างจากเสาแรงต่ำไปตามทางมากกว่า 20 เมตร ก็สามารถติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้เข้ามาอำนวยความสะดวกได้เลย