ทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากจะมีโกดังให้เช่า โคราช

เนื่องจากปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ได้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่ รายเก่า เมื่อธุรกิจเติบโตในระดับหนึ่ง เมื่อมีโอกาสขยายธุรกิจ ประการแรกที่ต้องมองหาก็คือการมีที่เก็บสต็อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า ก่อนจะเลือกว่า จะก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเอง หรือเลือกที่จะเช่า ต้องพิจารณาว่าทำเลที่ตั้งโครงการ เหมาะสมกับระบบการขนส่ง รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจสอดคล้องหรือไม่ ซึ่งก็คือต้นทุนในการทำธุรกิจ ในการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสม เพื่อผลประกอบการที่มีกำไรนั่นเอง
มาลองพิจารณาดูกันครับ
ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเอง:
1.ต้องเป็นผู้จัดหาพื้นที่ ทำเลเอง หากยังไม่มีพื้นที่ ที่จะก่อสร้าง ประกอบกับราคาที่ดินค่อนข้างสูง การเจรจาซื้อ ขายอาจต้องใช้เวลาพอสมควร
2.สามารถ ปรับปรุง หรือ ต่อเติมส่วนขยาย ตลอดจนการติดตั้งเพิ่ม ลด อุปกรณ์ส่วน อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกภายในโกดังได้เลย
3.ต้นทุนในการลงทุนก่อสร้างค่อนข้างสูง และการคืนทุนค่อนข้างนาน อาจมีผลต่อสภาพคล่องของการเติบโตธุรกิจ
4.หากก่อสร้างเอง ต้องมีค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษา เช่น ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล เป็นต้น
การเช่าโกดังเก็บสินค้า:
1.ไม่ต้องลงทุนซื้อที่ดิน และราคาที่ดินมีแนวโน้มค่อนข้างสูง ในบางทำเล การตัดสินใจที่จะเลือกโกดังให้เช่า โคราช ซึงมีราคาค่าเช่าต่อตารางเมตร ให้เลือกตามต้องการ ขึ้นอยู่กับสภาพ และทำเลที่ตั้ง จึงเป็นทางเลือกที่ลงทุนน้อยกว่า
2.สามารถเลือกขนาดพื้นที่ ทำเลที่ตั้งโกดัง ได้ เหมาะสมกับการขนส่งและกระจายสินค้า เนื่องจากสามาถค้นหาข้อมูลได้จากทาง เสิร์ชเอนจิน(search engine) โปรแกรมการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้
3.ปัจจุบันมีโกดังที่สร้างเสร็จแล้วให้เช่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของผู้เช่า เนื่องจากพื้นที่ต้องการใช้จริง อาจจะน้อยเกินไป หรือมากจนเกินไป ไม่พอดีกับสินค้าที่จะสต็อก จึงได้มีโกดังเก็บสินค้าแบบสำเร็จรูป สร้างตามขนาดความต้องการของผู้เช่า ใช้ระยะเวลาของการก่อสร้าง 2-3 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับผู้ประกอบการ