เรื่องสำคัญหลังผ่าคลอด ที่คุณแม่ต้องรู้และเข้าใจ

สำหรับคุณแม่ ที่มีกำหนดจะผ่าคลอดในอีกไม่นานนี้ คงจะมีเรื่องต่างๆ ให้กังวลใจมากมาย โดยเฉพาะ หลังผ่าคลอด ว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรและมีเรื่องอะไรที่คุณแม่ต้องรู้บ้าง เรื่องที่คุณแม่หลังผ่าคลอดควรรู้มาฝากกัน จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

1.ท่านอนที่เหมาะกับคุณแม่หลังผ่าคลอด
ท่านอนหลังคลอดจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คุณแม่กังวลไม่น้อย โดยแนะนำให้คุณแม่นอนท่าตะแคงจะดีที่สุด เพราะจะช่วยลดอาการเจ็บแผลได้ และควรนำหมอนหลายๆ ใบมารองศีรษะให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้แผลที่หน้าท้องตึงจนเกินไป

2.อาหารที่ควรทานมากที่สุด
หลังจากที่คุณแม่ผ่าคลอดแล้วควรจะทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งอาหารที่คุณแม่อาจจะเน้นเป็นพิเศษก็คือ กลุ่มอาหารพวกโปรตีน อย่างเช่น เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ที่จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายและช่วยให้ฟื้นฟูสุขภาพได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ควรดื่มน้ำให้เยอะๆ ด้วย โดยเฉพาะน้ำอุ่น

3.อาหารที่คุณแม่ไม่ควรทาน
หลังผ่าคลอดคุณแม่ไม่ควรทานอาหารประเภทสุกๆ ดิบๆ ยกตัวอย่างเช่น ลาบดิบ แหนมดิบ หรือแม้กระทั่งส้มตำที่อาจจะเป็นอาหารโปรดของคุณแม่หลายๆ ท่าน รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมด้วยเช่นกัน เนื่องจากช่วงดังกล่าวร่างกายของคุณแม่จะอ่อนแอ ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อจากการทานอาหารเหล่านี้ได้ง่าย และอาจส่งผลเสียต่อลูกน้อยที่ดื่มนมแม่อีกด้วย

4.หลังผ่าคลอดดื่มน้ำเย็นได้ไหม
ความจริงแล้วนั้นตามหลักการแพทย์ไม่มีข้อห้ามให้คุณแม่ดื่มน้ำเย็น แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำเย็นกับน้ำอุ่นแล้ว น้ำอุ่นมีข้อดีมากกว่า เนื่องจากจะทำให้ร่างกายของคุณแม่ฟื้นฟูเร็วขึ้น ช่วยกระตุ้นน้ำนม และบรรเทาอาการหนาวในหลังคลอดได้เป็นอย่างดี โดยควรดื่มน้ำให้ได้มากกว่าวันละ 8 แก้ว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

5.จำเป็นต้องอยู่ไฟหรือไม่
ไม่ว่าจะคลอดธรรมชาติหรือคลอดด้วยการผ่า ก็ควรอยู่ไฟหลังคลอดทั้งสิ้น แต่กรณีที่ผ่าคลอด ควรรอให้แผลหายดีก่อนหรือประมาณ 45 วันขึ้นไป แล้วจึงค่อยเริ่มอยู่ไฟ เพราะการอยู่ไฟเร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อแผลผ่าได้ ซึ่งจะทำให้แผลปริหรือมีโอกาสติดเชื้อได้สูง

และเรื่องที่คุณแม่หลังผ่าคลอดต้องรู้ ซึ่งก็หวังว่าสิ่งที่ นำมาฝากกันในวันนี้จะช่วยคลายความกังวลใจ และทำให้คุณแม่ปฏิบัติตัวหลังผ่าคลอดได้อย่างถูกวิธีมากขึ้น

การจัดการตลาด (Marketing Management) คืออะไร ??

การจัดการตลาด (Marketing Management) คืออะไร ??

การบริหารจัดการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ หลายครั้งการบริหารจัดการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ หากมองข้ามเรื่องของการจัดการตลาดอย่างเป็นระบบอาจทำให้คู่แข่งทางการค้า ที่มีสินค้าและบริการคล้ายคลึงกันแซงหน้าไปได้อย่างง่ายดาย

การบริหารจัดการตลาดคือ (Marketing Management) คือ

การจัดการตลาด หรือ Marketing Management คือ การนำบุคลากรหลากหลายคนมาช่วยบริหารจัดการตลาด ทั้งด้านการทำงานในส่วนของการตลาดการประยุกต์แนวทางรวมถึงกิจกรรมทางด้านการตลาด
ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ขั้นตอนการบริหารจัดการตลาดสามารถ แบ่งออกได้ดังนี้

1. การวางแผน และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

การวางแผนการตลาดเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำในการจัดการตลาด การวางแผนการตลาดต้องวางให้ชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยใช้การวิจัยทางการตลาดช่วย ในการหาข้อมูลเช่น ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย อายุ ,เพศ ,อาชีพ , รายได้ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค ของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากวิจัยผู้บริโภคแล้วยังต้องวิจัยจุดอ่อน-จุดแข็งและ สินค้าหรือบริการขององค์กร รวมถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของคู่แข่งอีกด้วย

2. ขั้นตอนลงมือทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลังจากทำการวางแผนการตลาดเรียบร้อยก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์, การจัดอีเว้น รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ไปตามช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ เช่น Facebook , Instagram , TikTok หรือตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ข่าวสารที่ทางองค์กรต้องการสื่อถึงเป้าหมาย สามารถกระตุ้นพฤติกรรมให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการเพิ่มยอดขายให้องค์กร

3. การประเมินผล

ถือเป็นขันตอนที่สำคัญ ของ Marketing Management โดยหลังจากที่กำหนดเป้าหมายขององค์กรและลงมือทำเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบและวัดผลทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) หรือจะเป็นยอดขายที่ทำได้หลังจากทำตามแผนการตลาด ว่าได้ผลตอบรับเช่นไร คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ หากผลตอบรับเป็นลบ ก็สามารถทราบได้ทันที่ว่าแผนการตลาดที่วางไว้มีข้อผิดพลาด และหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้พัฒนาองค์กรในครั้งต่อไป ถึงผลตอบรับจะเป็นผลเชิงบวก ก็ยังสามารถทราบได้ว่าผลตอบรับที่ดีมาจากส่วนไหนของแผนการตลาดก็สามารถส่งเสริมในส่วนนั้นให้ดีกว่าเดิมได้เพื่อพัฒนาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายได้ดีขึ้น

Marketing Management ช่วยสร้างแบรนด์ได้อย่างไร

จากการ วางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ รวมถึงลงมือทำตามแผนและวัดผลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า การจัดการตลาด คือ การวางแผนจัดการตลาดเพื่อสนับสนุนให้สินค้าและบริการ หรือธุรกิจองค์กร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสามารถผลักดันแบรนด์ สินค้าและบริการให้ ถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ