การตรวจดาวน์ซินโดรมเด็กในครรภ์ทำได้อย่างไร

ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมแต่กำเนิด ซึ่งทำให้เด็กมีปัญหาด้านร่างกาย พัฒนาการ และสติปัญญา โดยปกติคนเราจะมีโครโมโซมจำนวน 23 คู่ หรือ 46 แท่ง แต่ในกรณีที่เป็นดาวน์ซินโดรม มักเกิดความผิดปกติที่เรียกว่า Trisomy 21 คือการที่มีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาแท่งหนึ่ง กลายเป็น 3 แท่ง ซึ่งพบได้บ่อยเกิน 90% นอกจากนี้ก็อาจเกิดจากความผิดปกติรูปแบบอื่นได้ เช่น การเกิด Translocation หรือการย้ายตำแหน่งของโครโมโซม

ลักษณะของเด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรม ที่เห็นได้ชัดเจนคือมีศีรษะเล็กแบน รูปหน้าผิดปกติ ตาเฉียงและห่าง ดั้งจมูกแบน หูต่ำ ปากเล็ก และลิ้นโตคับปาก ซึ่งลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด ส่วนร่างกาย จะตัวเตี้ย มีขาสั้น มือและนิ้วสั้น กระดูกข้อกลางนิ้วก้อยหายไป ลายฝ่ามือตัดขวาง นิ้วโป้งและนิ้วชี้เท้าห่าง กล้ามเนื้ออ่อนนิ่มปวกเปียก ไม่ตึงตัว นอกจากนี้ เด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรมจะมีพัฒนาการช้าทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา มีไอคิวต่ำ หรือภาวะปัญญาอ่อน และเด็กหลายคนก็มักมีความผิดปกติอื่นๆ เช่น หัวใจพิการแต่กำเนิด หรือลำไส้อุดตัน เป็นต้น

ใครที่เสี่ยงตั้งครรภ์ทารกควรตรวจดาวน์ซินโดรม

  • แม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมาก ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากกว่า 35 ปี มีโอกาสที่ทารกจะเป็นดาวน์ซินโดรมสูงถึง 1 ใน 250 และยิ่งอายุของแม่มากเท่าไหร่ ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้นอีก ในขณะที่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ตอนอายุต่ำกว่า 30 ปี จะมีความเสี่ยงไม่มากนัก
  • แม่ที่เคยคลอดบุตรคนก่อนเป็นดาวน์ซินโดรม หากตั้งท้องครั้งต่อไป ก็มีโอกาสที่ทารกจะเป็นดาวน์ซินโดรมได้เช่นกัน
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นดาวน์ซินโดรม เช่น พี่น้อง หรือญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
  • ผลตรวจอัลตราซาวน์พบลักษณะที่บ่งชี้ว่าเป็นดาวน์ซินโดรม เช่น ทารกมีขาสั้น ลิ้นโตกว่าปกติ

การตรวจดาวน์ซินโดรมทำได้อย่างไร

  • การเจาะน้ำคร่ำ เป็นการใช้เข็มเจาะน้ำคร่ำออกมา เพื่อนำเซลล์ของทารกที่หลุดลอยอยู่ในน้ำคร่ำมาเพาะเลี้ยงและศึกษาลักษณะโครโมโซม ซึ่งจะทำได้ในช่วงอายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ข้อดีของวิธีนี้คือให้ผลที่แม่นยำมาก แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน เช่น อาจทำให้ถุงน้ำคร่ำรั่ว หรือเข็มเจาะไปโดนทารกจนทำให้แท้งบุตรได้ ซึ่งก็มีโอกาสเกิดได้น้อยมากๆ นอกจากนี้ การเจาะน้ำคร่ำอาจใช้เวลาตรวจนาน 3-4 สัปดาห์
  • การเจาะเลือดแม่เพื่อหาสารบ่งชี้ ขณะตั้งครรภ์ จะมีสารหลายตัวถูกสร้างขึ้นและตรวจพบได้ในเลือดแม่ เช่น อัลฟ่า ฟีโตโปรตีน (alpha feto-protein) เอสตริออล (estriol) เอชซีจี (hCG) อินฮิบิน เอ (Inhibin A) และ แพบเอ (PAPP-A) หากแม่ตั้งครรภ์ทารกดาวน์ซินโดรม ระดับสารดังกล่าวในเลือดก็จะผิดปกติ เช่น มี alpha feto-protein ต่ำ แต่มี hCG สูง ซึ่งเราสามารถนำมาคำนวณเพื่อตรวจดาวน์ซินโดรมได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลค่อนข้างไว อีกทั้งแทบไม่มีความเสี่ยง แต่ข้อเสียคือผลอาจไม่แม่นยำนัก
  • การอัลตราซาวน์ร่วมกับการเจาะเลือด เป็นวิธีตรวจดาวน์ซินโดรมยอดนิยมซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10-14 สัปดาห์ การอัลตราซาวน์จะดูลักษณะของทารกในครรภ์ และวัดความหนาของผิวหนังบริเวณต้นคอ ส่วนการเจาะเลือดแม่ก็จะตรวจสารบ่งชี้ต่างๆ ดังที่กล่าวมา วิธีนี้ทำได้ง่าย รู้ผลไว แต่ยังมีความแม่นยำต่ำ
  • การตรวจด้วยเทคนิค Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) เป็นการใช้เทคนิคขั้นสูงคือ Single Nucleotide Polymorphism (SNP) เพื่อแยก DNA ของลูกออกจากของแม่ และนำมาวิเคราะห์หาความผิดปกติ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลแม่นยำมาก ไม่ต้องทำการเจาะซึ่งเสี่ยงต่อการกระทบทารกในครรภ์ อีกทั้งทราบผลตรวจได้รวดเร็ว แต่ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายสูงมาก คือประมาณ 20,000-30,000 บาท

ตรวจดาวน์ซินโดรมด้วยวิธีไหนดี

สำหรับแม่ที่มีความเสี่ยงน้อย คือมีอายุขณะตั้งครรภ์น้อยกว่า 35 ปี และไม่มีประวัติตั้งครรภ์ทารกดาวน์ซินโดรมมาก่อน แนะนำให้ตรวจดาวน์ซินโดรมด้วยวิธีอัลตราซาวน์ ร่วมกับการเจาะเลือดตรวจสารบ่งชี้ เนื่องจากเป็นวิธีที่ค่าใช้จ่ายต่ำ และไม่ต้องรอผลนาน

สำหรับแม่ที่มีความเสี่ยงสูง คือมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรือเคยตั้งครรภ์ทารกดาวน์ซินโดรม ควรตรวจดาวน์ซินโดรมโดยการเจาะน้ำคร่ำ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลแม่นยำกว่า และมีค่าใช้จ่ายปานกลาง แต่หากเพิ่งตรวจกรองตอนอายุครรภ์มากแล้ว ไม่ต้องการรอผลนาน รวมถึงมีกำลังในการใช้จ่าย ก็สามารถตรวจด้วยวิธี NIPT ได้ ซึ่งให้ผลแม่นยำและรวดเร็วกว่า

การประยุกต์ใช้ประตูออโต้

ประตูออโต้ นั้น มีกันอย่างอย่างแพร่หลายทั่วไป เพราะเป็นประตูที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน และยังช่วยให้อาคารที่ใช้นั้นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งการ ประยุกต์ประตูอัตโนมัติ นั้นก็มีหลายสถานที่ตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ

การ ประยุกต์ประตูอัตโนมัติ ใช้ในโรงพยาบาล

นิยมใช้เป็นประตูอัตโนมัติแบบบานคู่ มักมีการติดตั้งประตูเพื่อรองรับการใช้งานในส่วนประตูทางเข้า-ออก,ห้องปลอดเชื้อ,ห้องฉุกเฉิน เป็นต้น โดยประตูอัตโนมัติแบบบานคู่ สามารถใช้ร่วมกับสวิตซ์ NO-TOUCH SWITCH / TOUCH-LESS SWITCH ในการลดข้อจำกัดบางประการของประตูอัตโนมัติบานเดี่ยว ถือว่าเป็นการทำงานที่มีประโยชน์มาก เมื่อใช้กับโรงพยาบาลที่ต้องมีผู้คนสัญจร หรือมีรถเข็นอยู่เป็นจำนวนมาก โดยการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ 2 บาน มีขนาดมาตรฐาน ที่มีความสะดวกในการจัดหาง่ายกว่าการสั่งทำประตู 1 บาน มีขนาดพิเศษ และน้ำหนักของประตูเบากว่า ทำให้รางที่รับน้ำหนักต่อบาน พร้อมความเสถียรในการรับน้ำหนักมากกว่า ทำให้มีความหนาแน่น และไม่หลุดง่าย
การประยุกต์ใช้ประตูอัตโนมัติในโรงงาน

โรงงานทั่วไปมักใช้ประตูอัตโนมัติแทนประตูธรรมดากันแพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้แบบประตูอัตโนมัติบานสวิง ที่สามารถใช้ได้กับทั้งประตูแบบบานเฟี้ยม ประตูโครงเหล็ก ประตูสแตนเลส ประตูอัลลอยด์ รองรับน้ำหนัก 200 กก.-600 กก.การออกแบบของประตูอัตโนมัติสวิง คำนึงถึงการทำงานที่นุ่มนวล และเสียงที่เบากว่ารุ่นอื่นๆ จึงเป็นระบบที่ใช้งานง่าย และยังสามารถหาตำแหน่ง ระยะการเปิด น้ำหนักของบานประตู และ มุมของการเปิดเข้าออก ด้วยการประมวลผลจาก MICROPROCESSOR เป็นประตูที่ไม่มีรางล่าง ทำความสะอาดง่าย ใช้งานง่าย มีอุปกรณ์ตั้งค้าง สามารถเปิดบานตั้งค้าง ซึ่งออกแบบสำหรับกระจกหนา 8-12 มม. หรือบานไม้หนา 25-40 มม. ระบบเดียวใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้ายและเปิดขวา
การประยุกต์ใช้ประตูอัตโนมัติในร้านค้า,ร้านสะดวกซื้อ

นิยมใช้กันเป็นแบบประตูอัตโนมัติแบบเลื่อน (Sliding Doors) ที่มี 2 แบบ คือ แบบบานเลื่อนเดี่ยว (Single Leaf) และ แบบบานเลื่อนคู่ (Double Leaf) โดยสามารถใช้ได้กับ SHOW ROOM ,ART GALLERY ทั้งหลายที่มีคนเข้า-ออกมาก นอกจากนั้นเมื่อมีการติดตั้งเซนเซอร์ของประตูอัตโนมัติ ทำให้ตั้งค่าการเปิดปิดได้อย่างเหมาะสม สามารถให้เซ็นเซอร์อ่านได้ตลอดเวลา อาจจะใช้ สวิตซ์อัตโนมัติร่วมกับประตู เมื่อกด SWITCH WIRELESS สำหรับประตูอัตโนมัติ นิยมใช้อลูมิเนียมทำเฟรมประตูหรือ กระจกในการตกแต่งอาคาร เพราะราคาไม่แพง สามารถประกอบเข้ารูปบานประตูซึ่งมีความสวยงาม ดูแลรักษาง่าย แต่หากต้องการความสวยงามหรูหรา เลือกได้เป็นเฟรมสแตนเลส เฟมไม้ หรือวัสดุอย่างอื่นตามความพอใจ

การประยุกต์ใช้ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน

ประตูอัตโนมัติที่เหมาะกับสำนักงาน นิยมใช้เป็นประตูอัตโนมัติ แบบบานเดี่ยว ที่เปิดด้านข้าง แต่สามารถใช้ได้กับแบบบานคู่ สำหรับประตูใหญ่ในสำนักงาน ในการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ อาจจะใช้บัตรพนักงาน ที่เป็น RFID ร่วมกับหัวอ่าน RFID เพื่อควบคุมประตู ใช้ในการเปิดปิดประตูของบริษัท เพื่อตรวจสอบการเข้าออกได้

ประตูอัตโนมัติอาคาร-สำนักงาน มีระบบให้เลือก 2 แบบ

– เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ เวลาคนเดินเข้า-ออก

– ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมการผ่านประตู
การประยุกต์ใช้ประตูอัตโนมัติในศูนย์ราชการ และ อพาร์ตเม้นต์,คอนโด

ศูนย์ราชการต่างๆ อพาร์ตเม้นต์ หรือคอนโด มีการใช้ประตูอัตโนมัติ เพื่อให้บริการและความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยนิยมเป็นแบบประตูอัตโนมัติบานเลื่อนคู่ บานเปลือย ประตูอัตโนมัตินี้ รองรับหน้างานของประตู ด้วยความยาวของรางติดตั้งถึง 6 เมตร เมื่อใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ทั้งยังใช้ได้ทั้งแบบ เปิดทั้งซ้ายและขวา รองรับความยาวบานประตูเลื่อน 70-150 ซม. รองรับน้ำหนัก ประตูเลื่อนได้ 150 กก. ต่อบาน

ความชื่นชอบ ไอเดียธุรกิจออนไลน์ ที่น่าสนใจมีให้เลือกใช้ได้มากขึ้น

ความชื่นชอบ ไอเดียธุรกิจออนไลน์ ที่น่าสนใจมีให้เลือกใช้ได้มากขึ้น

ไอเดียธุรกิจออนไลน์ ที่มีให้เลือกใช้ในแต่ละรายการทำธุรกิจครั้งคราวนั้นบางครั้งก็อาจจะควรมีการออกแบบแผนที่ต่อยอดให้นักลงทุนสามารถขยายธุรกิจ เปลี่ยนแปลงแบบธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าที่เลือกเข้าใช้บริการได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น การลงทุนทำธุรกิจที่ได้มีการใช้ทุน แบบแผน ไอเดียต่างๆเข้ามาเสริมช่วยทำให้มีความน่าดึงดูดใจมากเพิ่มขึ้นนั้น การมีตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกตกลงใจก็บางทีก็อาจจะเป็นแบบแผนที่ทำให้ลูกค้ากำเนิดความนิยมชมชอบที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ บริการพวกนั้น

นำกลับไปใช้ได้กล้วยๆในขณะนี้เพียงแต่เพิ่มเงินผ่านระบบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์แล้วก็ระบบออนไลน์ที่พร้อมเปิดให้บริการกัน การใช้แนวความคิด ไอเดียธุรกิจออนไลน์ ที่น่าดึงดูดมาเสริมทำให้กระบวนการทำธุรกิจนั้นมีความน่าดึงดูดใจเยอะขึ้นเรื่อยๆในกรุ๊ปของนักธุรกิจที่ปรารถนาทำรายได้จากการลงทุนซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวกันนั้นในจุดหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วสำหรับเพื่อการสร้างฐานธุรกิจของตนเอาไว้ให้มีชื่อเสียงในกรุ๊ปของลูกค้าที่ปรารถนาเลือกใช้บริการโดยส่วนมาก

ลูกค้าจะมีการเลือกใช้บริการธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนมากทำให้วิธีการสำหรับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ใช้บริการในปัจจุบันนี้เองมีการเปลี่ยนรูปแบบที่เน้นย้ำการบริการเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้มาส่งยังที่บ้านของลูกค้าแต่ละคนเอง ทำให้การบริการที่มีความสบายพวกนี้เองเข้าถึงความปรารถนาของลูกค้าได้มากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมกันได้แล้ว ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องคิดให้ยุ่งยาก ไอเดียธุรกิจออนไลน์ ที่มีให้เลือกใช้กันอยู่ในขณะนี้เองก็มีตัวอปิ้งธุรกิจที่น่าดึงดูดให้เลือกใช้กันมากยิ่งขึ้น

ในเมื่อระบบของวิธีการทำธุรกิจซึ่งสามารถติดต่อเลือกใช้บริการกันได้อยู่นั้นมีต้นแบบที่ทำให้นักธุรกิจสามารถเลือกใใช้มาเป็นการลงทุนพรีเซ็นท์ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการได้มากขึ้น การเปิดระบบของธุรกิจออนไลน์บนเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชั่นที่มีให้เลือกซื้อใช้บริการกันนั้นหากต้องการให้เข้าถึงความสบายของการเลือกใช้บริการแลกที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจอหน้ากันก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างง่ายดายตามระบบที่มีการจัดแบ่งให้ลูกค้าได้ทราบสึกเลือกใช้บริการได้มากขึ้นกว่าเดิม